Kejayaan tidak bermula dari atas, kejayaan bermula dari bawah.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Kata bergambar Kejayaan tidak bermula dari atas, kejayaan bermula dari bawah. (motivasi, positif)

Kejayaan tidak bermula dari atas, kejayaan bermula dari bawah.

Kejayaan seseorang itu bergantung kepada banyak faktor. Yang paling penting itu usaha. Tidak ada shortcut untuk terus mengecapi kejayaan di atas (kecuali mungkin untuk yang dilahirkan dalam keluarga yang serba kaya atau yang mereka yang sanggup menjadi pencuri). Hampir semua orang terpaksa melalui kesukaran dan kesulitan dalam usaha untuk maju. Dan dalam ujian kehidupan in ramai yang berjaya, contohnya anak petani miskin menjadi doktor. Ini adalah hasil usaha yang tidak kenal penat dan lelah, sebab mereka sedar kejayaan itu bukan suatu pemberian  tetapi suatu yang dimenang dalam perlumbaan kehidupan kita.

– KecekHati

Kata bergambar motivasi positif KecekHati.com

Komen aja....

Related Post